Wydarzenia

Konkurs fotograficzny pt. Kraków. Ulice przezroczyste.

08.02-07.04.2012

GRUPA FOTOBZIK SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. „KRAKÓW. ULICE PRZEŹROCZYSTE”.

 

 

CZEKAJĄ CENNE NAGRODY.

REGULAMIN:


Konkurs polega na wykonaniu zdjęć na 4 ulicach w Krakowie, nazwanych przez organizatorów „Ulicami Przeźroczystymi”.

Konkursowe ulice to:ul. Babiego Lata
ul. Za Toremul. Inicjatywy Lokalnej
ul. Krajobrazowa

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na mniej znane części Krakowa, jak również mobilizację fotografujących do kreatywnego spojrzenia na niedostrzegane miejsca, często uważane za nieciekawe.„Ulice Przeźroczyste” mogą stać się tematem zarówno zdjęć dokumentacyjnych, reportażowych jak i kreacyjnych. Planowana jest wystawa prac pokonkursowych, w której udział wezmą nagrodzone, wyróżnione oraz wskazane przez jury konkursu fotografie.

1. Organizatorem konkursu jest Izabela Zdziebko z firmy PracowniaWspomnień oraz Iwona Kubica z firmy Fabrykat Studio, założycielki
grupy FOTOBZIK w Krakowie.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów.

3. Każdy z autorów powinien nadesłać 4 fotografie (po jednej z danej ulicy).

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace w formacie JPG o wymiarach max 800 pikseli dłuższy bok i rozdzielczości 72 dpi,należy przesłać w formie załączników do listu elektronicznego.

6. Zdjęcia wysłane na konkurs autor powinien posiadać również wrozdzielczości do druku.

7. Fotografie należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internetna adresw tytule wiadomości wpisując „konkurs”.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osobyuczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora oraz sponsora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./ Osoby uczestniczące w konkursiepotwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

9. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy,imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz oświadczenie o
posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danychosobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Przykładowy mail zgłoszenia do konkursu:

tytuł(cyklu lub poszczególnych zdjęć): „Niewidzialni”Jan Kowalski
ul. Robocza 132-400 Kraków
telefon: 888 561 965e – mail:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych prac. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora oraz sponsoramoich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./

10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografieprzechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa
majątkowe do nadesłanych prac.

11. Zdjęcia należy nadsyłać od 06-02-2012 do 06-04-2012 r. Rozstrzygnięciekonkursu nastąpi 20-04-2012.

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora w składzie:Olga Baca, Arkadiusz Sędek, Iza Zdziebko. Decyzje jury są ostateczne.

13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.

14. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.grupabzik.comi na innych witrynach będących własnością grupy FOTOBZIK oraz
partnerów tej grupy.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniemprawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnymnakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań grupy FOTOBZIK.

16. Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:

a. Nagrodą główną za 1 miejsce jest tablet graficzny Wacom Intuos 4S o wartości 900 zł ufundowany przez firmę RCS z Krakowa.

b. Nagroda za 2 miejsce to kupon o wartości 500 zł. na usługi w Pracowni Fotografii Cyfrowej Henryk Ostrowski z Krakowa.

c. Nagroda za 3 miejsce to bon o wartości 300 zł. na wydruki fotograficzne w firmie RCS z Krakowa.


d. Wyróżnienie w postaci karnetu dla 2 osób na 11 seansów do wykorzystania w kinie KIKA lub Agrafka w Krakowie oraz voucher na konsumpcję.

e. Wyróżnienie w postaci bonu o wartości 100 zł. na wydruki fotograficzne w firmie RCS w Krakowie.

f. Wyróżnienie w postaci bonu o wartości 100 zł. na wydruki fotograficzne w firmie RCS w Krakowie.

g. Wyróżnienie w postaci bonu o wartości 100 zł. na wydruki fotograficzne w firmie RCS w Krakowie.

h. Wyróżnienie w postaci książki Kompozycja Zdjęć Harolda Davisa ufundowanej przez księgarnię Internetową Legolas z Krakowa.i. Wyróżnienie w postaci książki Mistrzowskie Ujęcia Tima Greya ufundowanej przez księgarnię Internetową Legolas z Krakowa.

j. Wyróżnienie w postaci książki Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej Lecha Lechowicza ufundowanej przez House of Albums z Krakowa.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

17. Laureaci zostaną zaproszeni na pokonkursowe spotkanie grupy FOTOBZIK, w trakcie którego wręczone zostaną nagrody.W przypadku kiedy nagrodzeni nie odbiorą nagród w trakcie spotkania, będą mogli odebrać je do dnia 15 maja 2012 r. w siedzibie firmy Pracownia Wspomnień.

18. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu dostępne są również na stronie:grupabzik.com/konkurs/

______

 FotoBzik- Grupa FotograficznaZbzikowani na punkcie fotografii
www.grupabzik.comdołącz do nas na Facebook'u !
mobile +48 664011212

loading...